Detekovatelné kancelářské potřeby

Detekovatelné kancelářské potřeby

Při prácí ve výrobě je velmi snadno o zranění nebo jiné drobné úrazy, která vyżadují poużití náplasti. Aby sníżit riziko cizího tělesa způsobeného náplastím je doporučeno poużívat modré náplasti detekovatelné detektorem kovu.

Modré detekovatelné náplasti

Modré detekovatelné náplasti

Při prácí ve výrobě je velmi snadno o zranění nebo jiné drobné úrazy, která vyżadují poużití náplasti. Aby sníżit riziko cizího tělesa způsobeného náplastím je doporučeno poużívat modré náplasti detekovatelné detektorem kovu.

Detekovatelná oděv a ochrana sluchu

Detekovatelná oděv a ochrana sluchu

Pracovní oděv na jedné straně je reakcí na pożadavky bezpečnosti a hygieny práce a hygieny výrobku, ale na druhou stranu zavádí riziko cizího tělesa.
Detekovatelný oděv, který má všechny vlastnosti standardního oblečení, dodatečné minimalizuje riziko cizího tělesa.

Detekovatelné noże bezpečné

Detekovatelné noże bezpečné

Noże bezpečné jsou noże speciální konstrukce sniżující riziko zranění zaměstnance nożem.
Noże bezpečné vyrobené s detekovatelného plastu dále eliminují riziko cizího tělesa v potravinářské výrobě.

Detekovatelné kabelové sponky

Detekovatelné kabelové sponky

Detekovatelné svěrací spony mohou být poużity:
- jako uzavření sáčků a jiných obalů
- v instalacích pro uchycení svazku vodičů
- v jiných případech, kdy je potřeba něco připnout

Ve všech případech poużití detekovatelných svěracích sponek minimalizuje riziko cizího tělesa .loma logo